APEX INDUSTRIAL SERVICE

OM OSS

VEM ÄR VI

2008 startade vi Rörbyrån AB med inriktning på rörarbeten, svetsning och bemanning inom verkstadsindustrin. 2014 bytte vi namn till Apex Industrial Service (AB Apexis). Sedan starten har vi byggt upp ett bra kontaktnät och knutit duktig personal till oss, främst för arbeten inom gas- och processindustrin.

Vi utför idag kvalificerade arbeten med rörmontage och svetsarbeten på fältet hos våra kunder eller i vår egen verkstad. Vi har kompetenser för svetsning inom Rostfritt- stål- och Monel material.

Våra servicebilar är välutrustade och de står sällan stilla. Vi rör oss med utgångspunkt från vår verkstad på Vallhamn industriväg i Vallhamn till så väl, närbelägna kunder som kunder på lite längre avstånd.

Vi är även utrustade för att ta uppdrag med etablering på annan ort, utan några egentliga geografiska begränsningar. Platsbyggda anläggningar kan vi göra som del- eller helsystem.


Andreas Sköld

Sales & Administration


Förfrågningar & Praktiska Frågor
andreas.skold@apex-is.se
+46 (0) 737 010 303

Johannes Sköld

Site manager


Service & Installation
johannes.skold@apex-is.se
+46 (0) 735 290 743

Daniel Sköld

Site Manager

Service & Installation
daniel.skold@apex-is.se
+46 (0) 733 680 368


Lars-Olof Svensson

Service & Installation Manager

Förfrågningar & Tekniska Frågor
lars-olof.svensson@apex-is.se
+46 (0) 721 681 407

Tobias Karlsson

Technician

Service & installation
tobias.karlsson@apex-is.se
+46 (0) 709 425 605


Alexander Gerhardsson

Technician


Service & installation
alexander.gerhardsson@apex-is.se
+46 (0) 736 281 952

Daniel Lindberg

Technician


Service & installation
daniel.lindberg@apex-is.se
+46 (0) 739 539 917

Robin Hermansson

Technician

Service & installation
robin.hermansson@apex-is.se
+46 (0) 730 735 386

Albin Hager

Technician

Service & Installation
albin.hager@apex-is.se
+46 (0) 708 743 934


 
 
 

APEX INDUSTRIAL SERVICE AB

Sedan starten 2008 har verksamheten mognat och nu fokuserar vi ytterligare på anläggningar som behöver montage- service- och underhållsarbeten samt service på fordonssidan.

Namnet Apex har vi hämtat från Latin som betyder spets. Apex används också i racing sammanhang där Apex avser den punkt i innerkurvan som man tangerar för att få den snabbaste vägen. Så, vare sig man går via Apex tidigt eller sent så är det där man når framgång. Vi har valt att se likheten till vår verksamhet på så vis att, oavsett vilket spår våra kunder väljer så går vägen till framgång alltid genom Apex.

MÅL

I samband med namnbytet så har vi också förtydligat våra mål.

Preferred Supplier och Customer Satisfaction är mål som alltid varit naturliga för oss men nu har vi gjort detta lite synligare i vår logo.

Vi har också lagt till hur vi avser att nå dit.

Med vårt Know How och vårt Servicemind kan vi uppfylla våra mål så att våra kunder får ett resultat som väl motsvarar förväntningarna. Med Know How menar vi att våra samlade erfarenheter, som vuxit in i verksamheten och den erfarenheten som kommer med nya medarbetare, bildar en stark grund. Med Servicemind menar vi vår dynamik och känsla för att följa våra kunders behov. Att alltid finnas tillhands så långt det är möjlig och att alltid vilja hjälpa till.

Sammanfattningsvis är våra främsta styrkor, att vilja och att kunna.