APEX konstruerar, tillverkar och installerar komplett anläggning åt AGA i Danmark

In News by admin01

Århus 2016

I början av året fick vi uppdraget av AGA i Danmark att bygga en brandsläckningsutrustning avsedd att skydda en silo för förvaring av 65.000 ton träpellets hos Dong Energy. Utrustningen skulle vara platsbyggd på Studstrup vaerket i Århus.

Under våren och försommaren har vi tillverkat och installerat utrustningen som nu kan leverera 20.000 ton inert gas /tim i händelse av brand i den stora silon, installationen på site gick över förväntan trots väder och vind som ofta försvårar det mesta.

 

Installationen och idrifttagningen av anläggningen ihop med kunden gick smärtfritt och allting fungerar enligt plan.

Vi tackar AGA Danmark för det prestigefyllda uppdraget och hoppas att anläggningen, trots allt, inte skall behöva användas.