APEX installerar och färdigställer bunkringsanläggning för LNG

In News by Andreas SköldLeave a Comment

I början av året började vi installationerna av LNG bunkringsledningen i Göteborgs Hamn åt MAN-CRYO och SWEDEGAS.

Rören och utrustningen började komma till site under Februari och början på Mars.

Då utrustningen självklart var försenad så startade installationerna omgående!

Vädret under vintern i Sverige växlar fort, från soligt och lungt till snö och blåst, därmed var det av yttersta vikt att kunna anpassa sig och använda smarta lösningar för att optimera tiden och för att överhuvudtaget kunna avancera framåt.

När väl all utrustning anlänt så börjar vi arbeta på flera fronter för att maximera tiden.

Vi monterar stål, vi monterar upp VI rör, vi monterar pumpar och förångare, tankar osv, självklart så är kraven på svetsningen och montage höga och inga snedsteg accepteras.

En stor del av installationerna sker på lite höjd, ca 10-15 meter. APEX har en egen Manitou teleskoplastare med bra kapacitet och den har verkligen gjort skäl för sin lön i detta projektet!

Då rören installeras i en befintlig anläggning där dom behöver samsas med hundratals andra ledningar så är inte alltid ledningsdragningen den mest behagliga….

Högt upp i luften, alldeles ovan vattenytan, etc…

När vädret börjar stabiliseras lite så börjar vi även med installationen och isoleringen av alla skarvar på VI röret, detta är en noggrann och tidskrävande process då det är extremt viktigt att ingen fukt och inga föroreningar kontaminerar hylsorna innan vakuumpumpningen påbörjas.

Efter många veckor på plats så börjar vi ändå att se slutet på installationen, nu är vi framme i Maj/Juni 2018.

Lossningsplatserna är så att säga hjärtat i installationen, det är där trailers och containers skall ansluta sig och lossa sin LNG, den flytande gasen skall sedan pumpas ut till fartygens tankar!

Förutom vakuum-rör, tankar, etc, så har APEX även installerat all den utrustning som MANNTEK leverarat till projektet, det i form av lossningsslangar, droppfria kopplingar, säkerhetssystem för break-away kopplingar och övrigt!

Även rörmärkningar, skyltar och säkerhetsfunktioner har APEX installerat åt vår kund, detta för att vi alltid är  den kompletta leverantören från start till slut.

APEX lämnade över slutdokumentation i mitten på Juni och lämnade därmed över sin del av installationen i tid.

Vi vill tacka för förtroendet MAN-CRYO visat oss igenom att anlita oss i så stor utsträckning i detta projekt, vi ser fram emot fler liknande projekt i framtiden!

APEX Industrial Service AB

MAN-CRYO

SWEDEGAS

LNG bunkring Göteborg

Leave a Comment