APEX installerar ny vakuumisolerad ledning för LIN på AGA Gas i Sandviken

In News by admin01

Under sensommaren 2016 får APEX uppdraget att leverera samt installera en vakuumisolerad ledning på AGA Gas ASU i Sandviken, fabriken genomgår under 2016 en ordentlig renovering för att återuppta leveranser av gas åt Sandvik.

Syftet med installationen är att få en utanpåliggande ledning för LIN-injection, montaget innefattar leverans av ledning och ventiler, montage på site inklusive provning och besiktning.

  Installationen har krävt arbete på hög höjd och även arbete inne i Coldbox.

När ledningen är installerad, provad, besiktad och godkänd så avslutar vi med att montera  och vakuum-pumpa alla hylsor för att säkerställa en fullgod isolering.

APEX vill tacka AGA Gas i Sandviken för uppdraget och förtroendet samt för ett mycket gott samarbete på site!