APEX Installerar ny LOX Backup åt AGA-CRYO

In News by admin01

APEX har fått uppdraget att prefabricera samt installera ny backup-anläggning för syrgas åt AGA-CRYO.

Montaget sker på AGA GAS fabrik i Stenungsund och med detta så skall leverans av syrgas åt Perstorp i Stenungsund säkerställas!

Arbetet omfattar tillverkning och installation av rör, ventiler, förångare och lagertank för flytande Oxygen.

Projektet kommer sysselsätta ca 4-6 personer inklusive arbetsledning och beräknas starta i september 2015.

APEX tackar uppdragsgivaren CRYO AB för förtroendet.