APEX installerar bunkringssystem för LNG i Skarvikshamnen Göteborg

In News by Andreas SköldLeave a Comment

APEX kan stolt meddela att vi fått i uppdrag av MAN-CRYO Göteborg att utföra alla installationsarbeten av rör och utrustning för den nya LNG bunkrings anläggningen i Göteborgs Hamn.

Läs mer om projektet i sin helhet på, http://www.lngterminalgoteborg.se/ och https://www.swedegas.se/smarta_energisystem/aktuella-projekt/LNG-terminal-Goteborg

 

APEX scoop innefattar bland annat;

  • Prefabricering och installation av lossningsplatser.
  • Komplett installation av ca 500 meter vakuumisolerade rör från lossningsplatser och ut till kajkant/fartyg.
  • Prefabricering och installation av bunkringsutrustning på kaj.
  • Installation av all utrustning såsom förångare, pumpar, etc.

Arbetet kommer starta med prefabricering under Jan/Feb 2018 och fortsätta med installationer på site under Feb/Mars 2018.

Montaget kommer ske under en utmanande årstid, detta ihop med högt ställda kvalitets krav gör att detta projekt passar perfekt in i APEX modell.

Mer info följer under projektets gång.

Vi vill passa på och tacka MAN-CRYO för förtroendet!

 

 

LNG Göteborg

LNG Gothenburg

Cryogenic

LNG bunkering Gothenburg

LNG bunkring

Leave a Comment