APEX flyttar LNG backup-station åt Stockholm Gas

In News by admin01

Stockholm vår/sommar 2015.

På uppdrag av Stockholm Gas AB har vi flyttat en LNG back up från gamla gasverket i Hjorthagen till området i Frihamnen.

Under sommaren och hösten har vi demonterat hela den befintliga anläggningen, transporterat utrustningen till en ny uppställningsplats. Och väl på plats i Frihamnsområdet har vi ställt upp anläggningen på nytt och genomfört en del förändringar i systemet. T ex en ny placering av fyllningsplatsen, nytt el-kablage, vi har byggt ut gasreglering och kompletterat med en ny BOG-funktion. mm.

  Under sommaren och hösten har vi demonterat hela den befintliga anläggningen, transporterat utrustningen till en ny uppställningsplats. Och väl på plats i Frihamnsområdet har vi ställt upp anläggningen på nytt och genomfört en del förändringar i systemet. T ex en ny placering av fyllningsplatsen, nytt el-kablage, vi har byggt ut gasreglering och kompletterat med en ny BOG-funktion. mm.

Vi vill tack Stockholm Gas AB för uppdraget och samtliga inblandade.

Vi vill också tacka Stockholm för det utmärkta sensommarvädret och det gemytliga uppehället i staden.