APEX byter ut och reparerar defekt LOX ledning

In News by Andreas SköldLeave a Comment

Under planerat sommarstopp på AGA Gas anläggning i Sandviken passar APEX på att byta ut ett defekt avsnitt av ledningen.

I en vakuumisolerad ledning så är tätheten allt, utan ett välbyggt rör och en riktigt utförd isolering så har vakuumisolering ingen funktion.

APEX går in i befintlig syrgas ledning, tar bort den defekta delen och ersätter med ny, därefter isolerad vi anslutningspunkterna och utför vakuumpumpning ned till önskat tryck.

AGA i Sandviken är mycket nöjda med arbetet och vi vill passa på att tacka för perfekt sommarväder under hela tiden!

 

Leave a Comment