APEX åtgärdar haveri på Stenas båt Navigator Aurora i Stenungsund

In News by admin01

Stenungsund hösten 2016.

Med mycket kort varsel fick vi förfrågan från Stena om vi kunde reparera en spricka på ett rör ombord på Navigator Aurora. Fartyget fraktar Eten och kunde inte lossa lasten med mindre än att sprickan åtgärdas. Så efter en stor kvälls- och nattinsats kunde fartyget segla vidare redan nästa dag.

Navigator Aurora skall trafikera sträckan Houston – Stenungsund framöver för att förse Borealis med Eten.

Vi tackar Stena Marine Management för förtroendet och för ett mycket gott samarbete!